MIJN WEG NAAR LIEFDE

 

 

Liefde is allesomvattend, mijn innerlijke bron van leven. Sinds een aantal jaren voel ik liefde voor mijzelf en voor het leven. Ik voel dat ik thuis gekomen ben bij mezelf en in mijn ware kracht sta. Maar om hierbij uit te komen heb ik eerst veel angsten moeten kennen. Angsten die er in mijn ogen hebben moeten zijn om nu zoveel liefde te kunnen ervaren.

 

Ik heb angsten gehad om te leven en om zelf iemand te zijn. Ik vond het bijvoorbeeld moeilijk om een plek in te nemen in de wereld, want mocht ik er wel zijn? Was ik het wel waard? Vaak was ik me van deze angsten en onzekerheden niet bewust, totdat ik hiermee een aantal jaren geleden op bewust niveau werd geconfronteerd. Toen wist ik dat ze altijd de ‘drijfveren’ achter mijn manier van leven zijn geweest. Dit door mezelf onbewust te identificeren met alle negatieve gedachten in mijn hoofd en van daaruit te handelen.

 

Ten tijde van mijn transformatieproces ben ik me erg bewust geworden van al mijn angsten en onzekerheden. Ik heb ze in vol ornaat gevoeld, wat ook weer beangstigend was en mij in een diepe, donkere put heeft gebracht. Ergens in die periode heb ik het dieptepunt bereikt en had het voor mij niet nog donkerder kunnen worden. Maar toen, vanaf dit dieptepunt, ben ik langzaamaan liefde gaan voelen. Eerst van buitenaf, ik voelde dat ik door ‘boven’ werd gesteund en op een bepaalde manier werd begeleid. Omdat ik erg met de zin van het leven heb geworsteld was ik intens geroerd toen ik voor het eerst liefdevol energetisch werd aangeraakt.

 

Vanaf dat moment wist ik dat het leven veel grootser was en kon ik mijn negatieve gedachten over zingeving langzaam loslaten. Vanaf het moment dat ik liefde en steun begon te voelen is er veel pijn en verdriet aan de oppervlakte gekomen. Pijnen en gekwetstheden die diep in mijn ziel gekerfd zaten. Met hulp, onder andere uit het universum, heb ik veel inzichten mogen krijgen in waar deze bijvoorbeeld vandaan kwamen. Met name gebeurtenissen in mijn voorgaande leven hebben hierin een grote rol gehad. Door alle pijn en verdriet er te durven laten zijn, waaronder ook mijn innerlijke kind, voelde ik dat ik stap voor stap geheeld werd. Intuïtief voelde het alsof er zowel op bewust als onbewust niveau aan mij gesleuteld werd. Dit maakte dat er op een gegeven moment een liefdevol gevoel groeide in mijn buik en dat ik vanuit die plek verlangens ging voelen, wat voor mij compleet nieuw was. In het begin werd dit gevoel nog vaak overschaduwd, maar hoe verder ik kwam in mijn proces, hoe krachtiger dit werd. Ik voelde dat ik stap voor stap uit de diepte omhoog aan het komen was.

 

Waar ik altijd gedacht had dat ik niet goed genoeg was en grote twijfels had over mijn bestaansrecht, daar voelde ik nu een grote liefde ontstaan voor mezelf en het leven, en voelde ik dat ik juist erg krachtig ben. Een enorme transformatie. Intuïtief weet ik dat deze grote switch onderdeel uitmaakt van mijn levenspad en dat hulp waarschijnlijk in de planning stond. Toch wil ik alle entiteiten, waaronder mijn gidsen, nogmaals bedanken voor alle liefde en steun die ik heb gehad. Zonder hun hulp was het mijn inziens niet mogelijk geweest om bij mezelf thuis te komen, bij liefde.

 

Ik wens iedereen veel liefde toe.

 

Elke de Kimpe

 

 

NB: Inhoudelijk heb ik hierboven weinig over mijn transformatie beschreven. In volgende artikelen zal ik inhoudelijk thema’s beschrijven die vrijwel altijd onderdeel zijn van het transformatieproces, waaronder die van mij.