Het transformatieproces

 

 

Wanneer weet je of je in een transformatieproces zit?

Het belangrijkste is dat je merkt dat het leven wat je leidt niet meer voor je werkt, je zit

vaak letterlijk vast en weet niet goed hoe hier uit te komen. Op dezelfde manier

doorgaan met leven is meestal niet mogelijk. Onderstaande punten komen hierbij

vaak voor:

 

- je merkt dat je niet gelukkig bent

- je ervaart blokkades in jezelf, bijvoorbeeld angsten of innerlijke pijn

- je hebt een persoonlijke crisis meegemaakt of zit hier middenin, zoals een burnout en/of

  depressie

- je hebt last van zelfbeperkende, negatieve gedachten en/of overtuigingen

- je ervaart innerlijke leegte, of eenzaamheid

- je voelt je verdrietig en machteloos en hebt soms de neiging om (het leven) op te geven

- je hebt fysieke klachten die geen medische oorzaak hebben

 

Wanneer deze punten (grotendeels) van toepassing zijn, is de kans groot dat je in een transformatieproces zit.

 

Wat houdt het transformatieproces in?

Kort gezegd houdt dit proces in dat je op weg bent om je ware zelf weer te worden, degene die je in wezen bent. Door vele dingen die we meemaken in het leven (en in eerdere levens), hebben we om niet langer gekwetst te worden en pijn te voelen, besloten om ons zelf als het ware weg te stoppen en met onze aandacht naar het hoofd te gaan. Hierdoor voelen we minder, en krijgt het hoofd steeds meer ruimte om een eigen ‘ik’ te worden. Door steeds meer met onze aandacht in ons hoofd te zijn, zijn we ons steeds meer gaan identificeren met alle gedachten, overtuigingen, verhalen, etc. die hierin ontstaan en verliezen we steeds meer de verbinding met onze echte zelf. We zijn daardoor steeds meer gaan geloven dat wij onze gedachten, overtuigingen, etc. zijn. Doordat onze echte, gekwetste zelf is weggestopt, zal het hoofd ervoor willen zorgen dat nieuwe negatieve ervaringen, pijnen, angsten etc. ook worden weggestopt. Dit geldt meestal ook voor fijne, positieve gevoelens die je diep van binnen voelt (vanuit je ware zelf), bijvoorbeeld behoeftes of verlangens. Ook deze mogen er vaak niet zijn. Het hoofd, ook wel het ego genoemd, zal er alles aan doen om jou te ‘beschermen’ en ervoor willen zorgen dat je niet vanuit je echte zelf, jouw innerlijk, gaat leven. Het ego is er immers ooit gekomen zodat je kon overleven in de wereld, en nu wil deze zijn plek daarom niet graag afstaan. Echter, als je in een transformatieproces zit, ben je op weg om weer in je eigen kracht te komen. Om weer te gaan leven in plaats van overleven. Dit betekent dat jij zelf stap voor stap weer aan het roer mag gaan staan.

 

Ieder transformatieproces is verschillend, zowel qua inhoud, intensiteit als tijdsduur. Iedereen is immers uniek en heeft zijn of haar eigen levenspad. Maar op sommige momenten kan het zeker een heftig, emotioneel en verwarrend proces zijn. Alle weggestopte pijnen, angsten, onzekerheden, negatieve ervaringen, etc. zullen op enig moment namelijk naar boven komen. Dit met als doel om deze niet langer weg te stoppen, maar juist te kunnen helen door ze er te laten zijn. Ditzelfde geldt voor alles wat er in het hoofd gebeurt. Door o.a. (negatieve) gedachten er te kunnen laten zijn en deze te kunnen waarnemen in plaats van je hiermee te identificeren, kun je leren om deze los te gaan laten.

 

Door alles er te kunnen en durven laten zijn, bijvoorbeeld verdriet, zul je steeds meer geheeld gaan worden en zul je stap voor stap van binnenuit weer met je echte, gezonde en liefdevolle zelf in contact komen. Dit maakt ook dat je waarschijnlijk andere keuzes zult gaan maken in je leven, keuzes die van binnenuit komen i.p.v. uit je hoofd. Bijvoorbeeld op het gebied van werk en/of relaties. Je uiterlijke leven kan zo steeds meer een afspiegeling gaan zijn van je innerlijke zelf, kloppend met wie jij ten diepste bent.